హైదరబాద్:ఈ నెల 16 వ తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 23 తారీకు వరకు రాష్ట్రంలో ఒక పూట బడులను నిర్వహించాలని విద్యా శాఖ తెలిపింది.ఇందుకు గాను స్కూలు వేళలను మార్పు చేసింది. ఉదయము 7:45 నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు నియమిత వేళలా నిబంధనలను పెట్టింది. అయితే ఇక జూన్ 12 వ తేదీ నుండి నూతన అకాడమిక్ విద్య సంవత్సరం మొదలు కానుంది.