మంటలు రావడంతో ఏమి చేయలేక రూమ్ లోనే చిక్కుకున్న తల్లి కూతురు

పైన నాలుగవ అంతస్తులో తల్లి కూతురు ఉన్నారని అక్కడ ఉన్నవారు చెప్పడం తో

తన ప్రాణాలు లెక్క చేయకుండా పై టెర్రాస్ నుంచి కిందికి దూకి తల్లి కూతురుని కాపాడిన పంజాగుట్ట ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ శ్రావణ్ కుమార్