లతా మంగేష్కర్ జ్ఞాపకార్థం రెండు రోజుల పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ సంతాప దినాలు ప్రకటించింది.

గౌరవ సూచకంగా రెండు రోజుల పాటు జాతీయ జెండాను అవనతం చేయాలని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.