రాయల్ పోస్ట్ ప్రతినిధి భువనగిరి: ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న స్వతంత్ర అభ్యర్థి శ్రీ కుడుదుల నగేష్ గారు.