హైదరబాద్: ఢిల్లీ బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బీజేపీలో చేరిన తీన్మార్ మల్లన్న