యి రోజు పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న తవిటి వేంకటేష్,రోజా గార్ల కుమారుడు అయిన తవిటి యశ్వంత్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
మిరూ ఇలాంటి పుట్టిన రోజు వేడుకలు మరెన్నో జేరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ
పెదనాన్న శెంకర్, పెద్దమ్మ పద్మ,బావ సాయి,అక్కలు లత,అరుణ,అఖిల,శ్రీముఖి,శ్రీవాని